DOM SLNKA

Sme nezisková organizácia, ktorá vykonáva svoju prácu úplne profesionálne, kvalitne a dlhodobo v nasledovných všeobecno prospešných službách:

 A) Tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva

 B) Výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby

 C) Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry

  Vašu podporu určite uvítame.

Ďakujeme Vám za Vaše 2% .

číslo účtu : SK60 7500 0000 0040 2248 7989