Kontakt

DOM SLNKA n.o.
Vodarenská 11
921 01 Piešťany

IČO: 36084590

č.účtu: SK03 7500 0000 0040 0446 4281

 

Kontaktujte nás