Služby

Kompletné poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

ochrana a tvorba životného prostredia

- kompletné poradenstvo ohľadom výrubov drevín

- zabezpečíme inventarizáciu drevín, dendrologický prieskum, výpočet        spoločenskej hodnoty drevín

- zabezpečíme vypracovanie projektovej dokumentácie 

(sadové a krajinnárske projekty)

 

obnoviteľné zdroje energie

- kompletné poradenstvo ohľadom solárnej energie

-zabezpečíme návrh a realizáciu fotovoltickej elektrárne

-zabezpečíme servis fotovoltických elektrárni